Нууцлалын бодлого

Эффективд хугацаа: 28 August 2023

Yoosend-д бид вебсайтын хүсэлт, хандалт, түгээх, мэдээллийг байгуулсан байгууллага болохыг анхаарна уу. Энэ Нууцлалын бодлого нь хэрхэн бид таны мэдээллийг цуглуулах, ашиглах, түгээх болон бидний үйлчлүүлэгчтэй харилцах үед хамгаалагдсан байдлыг тайлбарласан болно. Бидний вебсайтыг ашиглахаар, та энэ Нууцлалын бодлогонд тайлбарласан дүрэм, чадавхи, үйлдлүүдийг хүлээн зөвшөөрч байна.

Манай бааз нь өгөгдлийг хадгалж, мэдээлэл татаж авахын тулд дараах мэдээллийг боловсруулдаг: - Таны нэр, имэйл хаяг, утасны дугаар, хаяг, нууц үг - Олон өгөгдлийг агуулсан файлууд - Хөтөлбөр, аппликейшнд логин хийсэн үед дахин логин хийхгүйгээр санал авах - Вэб сайтын бичлэгүүдэд хариулт, сэтгэгдэл бичихэд ашиглах мэдээлэл - Интернетэд үзэгдэх хувийн байдалтай хамаарлын мэдээлэл

 1. Хувийн мэдээлэл: Бидний вэб сайтын бүртгэл хэсэгт хүсэлтийн форм гэж бүртгэл хийж байгаа, таны и-мэйл хаягийг хүлээн зөвшөөрөл, шинэчлэл, үйлчилгээний агуулгаа танд илгээхийн тулд ашиглах болно.
 2. Захиалгын мэдээлэл: Та стрипийн хостологчоор тавих хуудас дээр өмнөх дээрхийг бэлтгэсэн бидний "Эрүүл хавсралтааг багагшсан хэрэглэгч" дараалалт доорх мэдээллийг бидний захиалгыг боловсруулахад шаардаж байгаа болдог, боломжтой мэдээлэл - таны нэр, холбоо барих мэдээлэл, төлбөрийн мэдээлэл гэх мэт мэдээлэлээ хадгална.
 3. Хэлний тохиргоо: Бидний вэб сайтын хэл солих товчлуурыг ашигласан тохиолдолд, та таны хэлний тохиргоогоо нэгжүүлж браузингийн туршид тохирсон болгохын тулд мэдээллийг цуглуулах болон хадгалах эрхтэй байдлаар ашиглах болно.
 4. Холбоо барих маягт: Холбоо барих маягтай хүсэлтийг илгээхэд бид таны нэр, имэйл хаягийг бүртгэж хариулт хүлээн авахын тулд бүртгэл авна.

Таны мэдээллийг бид ямар нэгэн ажилд хэрхэн ашиглах вэ?

 1. Бидний үйлчилгээг Хангах, Нэмж өндөрлөх: Бид таны хувийн мэдээллийг нийтлэл хүргэх, таны өмнөх татартайхаа эхлээд бий болгохыг бүтнээр нь ашиглаж, таны асуултанд хариулахад ашиглана.
 2. Шинэчлэхийн тулд холбогдсон байгууллагын талаар мэдэгдэл, амжилттай дэлгэрэнгүй мэдээллүүд, зарлалууд болон бидний бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ талаарх захиалга, саналалуудыг ямар ч өгөгдсөн харагдах, магадлалтай ажлуудынхаах ажиллагааны талаар тантай хуваарилах боломжтой.
 3. Хууль эрх зүйн бүхий л хүчинтэй болгохдоо: Таны мэдээллийг хууль зүйн шаардлагад нийцүүлэн ашиглах, хариуцлага эсвэл хариуцлагатай холбоо барина.
 4. Таны зөвшөөрөлтэй үед бид таны мэдээллийг бусад алийг нь ашиглах боломжтой.

Мэдээллийг Хуваалцах:

 1. Үйлчлүүлэгчид: Бид вэбсайт болон үйлчилгээг ажиллуулахад хэрэгжүүлэх биднийр итгэмжлэгдэх гур хэрэглэгч үйлчлүүлэгчидтэй хамтран ажиллаж, үйлчилгээг үзүүлнэ. Эдгээр үйлчлүүлэгчид бидний төслийг баримталд хэрэглэхдээ шаардлагатай мэдээллийнхөө хандлагатай болно.
 2. Хууль эрх зүйн шаардлага: Бид таны мэдээлэлээ хамаатан санхүүгийн эрх, аюулгүй байдлыг эсхүл бидний эрх чөлөөнийг хамгаалахын тулд шаардлагатай гэж бодох үндсэнд, бид хуульд хэрэгжүүлэлт хийхэд туслана.
 3. Хамтран ажиллах хүмүүс болон Шалгуурласан бүртгэл: Хэрэв бидний үйлчилгээ нийлсэлд амжилттай нэмж, ажилтнаас худалдан авах болон бидний ажлын хувьд худалдаалагчтай зарим хэсэгт бидний мэдээлэл дамжуулагдаж болно.

Мэдээллийн хадгалалт:

Та манай хувийн мэдээллийг энэ Нууцлалын бодлогонд тодорхойлсноор хүлээн зөвшөөрсний дагуу хадгалан авах болно. Энэхүү буюу үйлдлийн бодлогыг хангахын тулд хэрэв хэтэрч ирсэн эсвэл хууль өргөтгөл харахаар хамгаалагдах хугацааг дагаваргүй удирдаж байна.

Мэдээллийн Аюулгүй байдл:

Таны нууц мэдээлэлийг тааруулах, өөрийн бодит, тусгай чухал санг хориглох, албадлан хувийн мэдээлэл байршуулах, гал тараахад чанар, аюулгүй байдлыг хангах аюулгүй байдлын хэрэгслийг ашиглан хэрэгжүүлдэг. Хэдийгээрээ багагүй сайн хандалтын систем ба сан бол сайжиж байх боломжгүй байдлыг баталж байх боломжгүй, бид таны мэдээллийн тодорхойгүй байдлыг абсолют байдлыг баталж байх боломжгүй болгодог.

Гурав дахь холбоосууд:

Бидний вэбсайтад 3-р тэрэг хуудас, үйлчилгээ, эсвэл аппликейшнтай холбогдсон болон тухайн харилцагчтай уридчилан сэтгэл зүйн шаардлагыг даган байна. Бидний ажилтан нь эдгээрийн сэтгэлийн танилцахыг эсэргүүцэхийн тулд өөрийн тухайн тэр тэрэг хуудас, үйлчилгээлээний нууцлалын бодлого, нийтлэлыг зурвас хэлвэл нь зөвхөн нэгэн зарим мэдэгдэлтэй.

Та өөрийн хувийн мэдээллийг нэвтрэх, засах эсвэл устгах эрхтэй. Энэ эрхийг ашиглахыг хүсвэл эдгээр эрхийг ашиглахыг хүсвэл та доорхи мэдээлэлд холбогдоно уу.

Энэ Нууцлалын бодлого нь дараагийн өөрчлөлтүүд:

Бид энэ Нууцлалын бодлогоор ямар ч багцыг шинэчлэхээс эсрэг тохируулах эрхтэй байна. Шинэчлэгдсэн хувилбар нь бодлогын хөтөлбөрийн дээд талд тодорхойлогдно. Бид танд энэ Нууцлалын бодлогоор дагагч байхийг мэдэхийн тулд энэхүү Нууцлалын бодлогоор бүртгүүлсэн та бүхэнд хүсэлтээ өөрчилж харахыг зөвлөж байна.

Холбоо барих:

If you have any questions or concerns regarding this Privacy Policy, please contact us at legal@yoosend.com.

Та манай вэбсайтыг ашигланаар энэ Нууцлалын бодлогоо уншсан, ойлговол энээ нь тань эзэмшдэггүй болно.