Нөхцөл болон Хэрэглээний нөхцөлбөр

Эффективд хугацаа: 28 August 2023

Энэ үйлчилгээний хавсралтын нөхцөл ("Нөхцөл") Yoosend вэбсайт (Вэбсайт) болон манай гар утас болон компьютерийн программ (Программ) ашиглахад хамраагдаж байгаа. Вэбсайтанд хандах эсвэл Программыг ашиглахыг хүлээн зөвшөөрч, Тухайн Нөхцлийн нийцэж байх гэсэн тохиолдолд, Та энэ Нөхцөлд нийцэж байж, эрх байгаа эсэхийг баталгаажуулахыг зөвшөөрч ашиглах хэсэгт явчихнаар, Та бидний Вэбсайт эсвэл Программыг ашиглахгүй байх ёстой.

 1. Вэбсайт болон эпликэйшн ашиглах нөхцөл:
  • Та Вэбсайт болон Апп програмыг хувийн болон байгууллагатай харилцах хэрэгтэй зөвшөөрөгдсөн газрын хэлбэрээр хамааралгүй, хууль тогтоомжтой зориулалт бүхийг ашиглахыг хориглоно гэдгийг уншсан бөгөөд, та эдгээр хэрэгслийг хамгийн ихдээ хууль тогтоомжийн зориулалтай ашиглахаас өөрчлөхгүй, буруу эсвэл зөвшөөрөгдөөгүй зориулалт бүхийг ашиглахыг зөвшөөрнө.
  • Вэбсайт буюу Апп-ыг ашиглахын тулд та хамгийн багадаа 18 настай байх ёстой.
 2. Соёрхсон баталгаатай технологи:
  • Танилцуулга, вебсайт болон аппын агуулга, үйлчилгээ, байгууламж, текст, график, лого, хүчинтэй зургууд, аудио сэдвүүд болон програм, Yoosend компанид байгаа бөгөөд хавсралтын эрх, түрийн мэдээллийн зохицуулалттай хамгаалагдаж байна.
  • Та бидний оролцогч гэсэнтаа хүсэлт хийгээд бичсэн засварууд, хэрэгсэл, вэб сайт, програмыг өөрийн бусдын зөвшөөрөлгүйгээр ашиглах, хуулах, Хуулах, нийтлэх, уншлага хийх, харах, ажиллах, тухайн вэб сайтын жишиг үүсгэх зэрэг бүх чиглэлээр ашиглах боломжгүй.
 3. U Хэрэглэгчийн бүртгэл:
  • Вэбсайт эсвэл Апп-ын нэг ч нэг тодорхой хэсэгт хандаж болохын тулд та хэрэглэгчийн бүртгэлийг үүсгэх шаардлагатай. Нэвтрэх бүртгэлийн нууцлалыг та хүлээн зөвшөөрч байх, бүртгэлийн доор оролдож буй бүх үйл ажиллагааг та хариуцна.
  • Та анхааралттай, одоогоор болон бүрэн мэдээлэл өгөхийг хүсэж байгаа, хэрэв өөрчлөлт байна бол уг мэдээллийг тиймээсийн шуурхай шинэчилнэ үү.
 4. Нууцлал:
  • Вэбсайт болон аппын ашиглалтын таньда манай "Нууцлалын бодлого"-той холбоотой. Мэдээллийг хэрхэн татах, ашиглах, хэрэглээнийг как гаргах талаар ойр байгаа зааврыг судалж үзнэ үү.
 5. Хориглох үйл ажиллагаа:
  • Та хуудас эсвэл програмын ажиллагааг арилгах, хөгжүүлэлт, ашиглалт болон ашиглалт зөрчих үйл ажиллагааг ялгаатай буй аливаа харилцагчид жагсаалтанд дамжих эсвэл програмыг ашиглана гэдэгт айлгах гэж зөвшөөрнө.
  • Бид танд вебсайт эсвэл аппт хандах, харилцан хуваарилах үйлчилгээ нь биднийчлэн зөвшөөрсөн үед бот, скрипт гэх мэт автоматжуулсан арга хэрэглэхийг хориглоно.
 6. Гурав дахь холбоосууд:
  • Вэбсайт болон апп нь Йоосендийн хууль эзэмшигч биш, болон улс орны вэбсайт, үйлчилгээнүүдийнхээ байгууллагынхоо хуулиар хувьсагч агуулсан үзэл бодолтод Yoosend хүчинтэй холбогдоно.
  • Бид зарим гадны вэб сайт буюу үйлчилгээнд холбогдох хүнээс харах, нууцлалын бодлого эсвэл ашиглалтын чанарын хяналтыг хийж болохгүй байдлыг бүрэн хэрэглээгүй бөгөөд, хэрэв та гадны вэб сайтууд эсвэл үйлчилгээнд ашигласан амьдралын чанарын аль алинг нь гайхамшигтай хэвийн эсэх бодож байгааг мэдэрч, бидний Yoosend хийж гаргах гэж олох болно. .
 7. Шаардлагатай зохицуулалтуудын хугацааг дор дүруҥ тооцоолж, яаж гөгнө хязгаарлагдсанг нь анхаарна уу. Yoosend-н технологийн болон аппликейшн үйлчилгээг олгож буй багш ямар ч багцаанд байх материал гэдэгугүй, нийтлэг тайлан агуулсан технологийн үйлчилгээний талаарх мэдээлэл болон хэрэгсэлээ бүрэн мөн зөв боловч, ямар ч байгууллагад, сургалтын институтад эсвэл бусад суурин газраас. Yoosend одоогоор, материалын хадгаламжтай хамтрах ямар ч туслах үйлчилгээг олгож чадаагүй, хитгийн нөөц болон бусад нөөцийг бодох байдал.", "\n Yoosend нь хэрэглэгчидэд захиалга нээгдэхгүйгээр туслах шийдвэрийг олгодог, олонтой хүмүүст, програм гэх мэт шаардлагатай технологийн ажилтанд зорчих цагаар нь АЖЛЫН ХӨРӨНГӨ ОЛГОДОХ ЭРХТЭЙГЭЭР АНЗА КОМПЛЕКСИТЭТЭЙ, ТҮЛБЭРТЭЙ, ШИНЭҮҮДТЭЙ байдалгүйг мөрдөг байж, арилжаагүйгээр туслахтай холбогдох нөцөт саналыг Yoosend гаргадаггүй бөгөөд Yoosend нь МАТЕРИАЛАА ХАДГАЛАЖ, ХҮЛЭЭН АВЛАГААНЫ ХЭРЭГСЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙГ БОЛОВСРУУЛДАГБАЙ тэвчээртэй болохыг анхаарна уу. Yoosend дагагчид, мөн Yoosend-н сурталчилгааны шилжилтийг ашиглаж байх санааг ЧИНИЙ ГАРАЛТАЙГАА ҮЗҮҮЛДЭГ байхыг хүсье. Yoosend нь ямар ч МАТЕРИАЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛЧЛЭЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦАГТ АРИЛЖАА, ШИЯГТ СУДАЛГААНЫ ХҮРГЭЭ, СUМ ЭГЧ ЭСЭХИЙН ҮНЭЛГЭЭН ашиглахгүй бөгөөд материал хэлэлцээр үнэгүйцээр түруулж чадахгүй.",
  • Вэбсайт болон апп нь "буюу" болон "боловсруулалттай" байдлаар бүртгүүлэгддэг, ямар ч чанарууд болон илэрцийн ч ямарч улмаар нэмэлт, хэрэглээгүй жагсаалттай.
  • Бид вебсайт болон апп-ийн үнэн зөв, итгэмжлэл, хүчин төгөлдөр, болон аюулгүй байдал талаар аль алинд арилжааны хамгаалал, болон таны конкрет шаардлагыг мартсан байдалгүй байдлыг тооцоолохыг зорино.
 8. Хяналтын хязгаарлалт:
  • Идэвхтэй байхдаа хамгийн ихдээ шаардлагатай зохицуулж болох ч зөвлөмжлөхчид, ажилчид, агентууд, болон лицензчид үр дүнгийн хориотой, хасагдсан, үзүүлэлттэй, шашин сэлгээний эсвэл биеийн бодит савалгааны аюулгүй дамжаа алга болохгүй, харин үүний татах үед холбогдох ашиглалтынх болон Аппын ашиглалтад санал болгохгүй нь.
 9. Засаг захиргааны эрх болон аймаг зөвлөлдөх эрх:
  • Энэ хэлцлийг Yoosend нь байршдаг хууль тогтоомуудад эвдэж, тэднийгийн хэлцлийн зарим нөхцөлд сөрөг нь нистээд тэмдэглэгднэ.
  • Энэ хайлт нь Yoosend-ийн байршилд байрлах аюлгүй бүртгэлийн хамааралд байдаг зөвлөмжийн хамтрагчдын зохицуулалтын байгууламжд төрөлжүүлэгдэнэ.
 10. Энэ гэрээг засварлах:
  • Манай хамтын ажиллагаангийн гэрээг та машинд сэргээхээсээ хойш бага зэрэг харацнаар, өмнөх хувилбарын өмнөх алдааны дагуу хамгийн сүүлийн хувилбар нь хамт эрхтэй болно.
  • Энэ зарим өөрчлөлтүүдийгээс дараа вэбсайт эсвэл програмтыг ашиглах нь тийм түрүүнд зөвшөөрөл өгсөн эсэхийг илтгэх ёстой.

Хэрэв танд энэ хэлэлцлийг байхгүй эсвэл санал зөв асуудалтай бол, бидэнтэй холбогдож эсэхийг анхаарна уу. legal@yoosend.com.

Вэбсайт, арга хэрэгжүүлэх эсвэл апп-ыг хуулбарласныгаа нэвтрэж, та энэ Гэрээг уншиж, ойлгохыгаа логин байхыг санаа зовсон болно.