Условия и положения

Дата на влизане в сила: 28 August 2023

Този договор за условия и положения ("Договор") урежда използването ви на уебсайта на Yoosend („Уебсайтът“) и нашето мобилно и компютърно приложение („Приложението“). Като получите достъп до Уебсайта или използвате Приложението, вие се съгласявате да спазвате и да бъдете обвързани с условията и положенията, посочени в настоящия Договор. Ако не сте съгласни с някоя част от настоящия Договор, не трябва да използвате нашия Уебсайт или Приложение.

 1. Използване на Уебсайта и Приложението:
  • Признавате, че уебсайтът и приложението са предназначени за лично и некомерсиално използване, и се съгласявате да ги не използвате за незаконни или неоторизирани цели.
  • За да използвате уебсайта или приложението, трябва да сте навършили поне 18 години.
 2. Интелектуална собственост:
  • Съдържанието, функциите и функционалността на Уебсайта и Приложението, включително, но не само, текст, графики, лога, икони, изображения, аудио клипове и софтуер, принадлежат на Yoosend и са защитени от авторско право, търговска марка и други интелектуални собствености.
  • Не може да използвате, копирате, възпроизвеждате, модифицирате, разпространявате, предавате, излъчвате, изпълнявате или създавате производни произведения от нито една част от Уебсайта или Приложението без предварителното ни писмено съгласие.
 3. U Потребителски профили:
  • За да имате достъп до определени функции на уебсайта или приложението, може да е необходимо да създадете потребителски акаунт. Вие носите отговорност за запазването на поверителността на потребителските данни на вашия акаунт и за всички дейности, които се извършват от този акаунт.
  • Съгласявате се да предоставяте точна, актуална и пълна информация при създаването на профила си и да обновявате тази информация незабавно в случай на промени.
 4. Поверителност:
  • Вашето използване на Уебсайта и Приложението е предмет на нашата Политика за поверителност. Моля, прегледайте я, за да разберете как събираме, използваме и разкриваме вашата информация.
 5. Забранено поведение:
  • Съгласявате се да не се ангажирате в никакви действия, които може да деактивират, повредят или затруднят функционалността на Уебсайта или Приложението, или да се намесвате в достъпа на други потребители до Уебсайта или Приложението.
  • Няма да можете да използвате автоматизирани средства (като ботове или скриптове) за достъп или взаимодействие с Уебсайта или Приложението, освен ако ние изрично не ви позволим.
 6. Връзки с трети страни:
  • Уебсайтът и приложението могат да съдържат връзки към уебсайтове или услуги на трети лица, които не се притежават или контролират от Yoosend.
  • Ние нямаме контрол и не носим отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на трети лица, уебсайтове или услуги. Признавате и се съгласявате, че Yoosend няма да носи отговорност или задължение за всякакъв загуба или вреда, причинена от използването ви на такива третици уебсайтове или услуги. .
 7. Отказ от гаранции:
  • Уебсайтът и приложението се предоставят "както са" и "както могат", без никакви гаранции или представяния от какъвто и да е вид, независимо дали явни или подразбиращи се.
  • Не предоставяме никакви гаранции за точността, надеждността, наличността или сигурността на Уебсайта или Приложението, или че те ще отговарят на вашите конкретни изисквания.
 8. Ограничение на отговорността:
  • В максимална степен, допустима от приложимото право, Yoosend и неговите афилирани лица, директори, служители, агенти и лицензодатели не носят отговорност за непряката, случайна, специална, последваща или наказателна вреда, независимо дали по договор, вина или по друг начин, произтичащи от или свързани с вашето използване на Уебсайта или Приложението.
 9. Закон, уреждащ правото на територията и юрисдикция:
  • Този Договор ще се регулира от и ще се тълкува в съответствие със законите на юрисдикцията, в която е разположена Yoosend, без да се вземат предвид разпоредбите относно колизията на законите.
  • Всяко правно действие или производство, произтичащо от или свързано с настоящото Споразумение, ще бъде ексклузивно представено пред съответните съдилища, намиращи се в юрисдикцията, в която е разположена компанията Yoosend.
 10. Промени в настоящото споразумение:
  • Запазваме си правото да променяме или заместваме този Договор по всяко време, без предварително уведомяване. Най-актуалната версия на Договора ще отменя предходни версии.
  • Вашето продължително използване на Уебсайта или приложението след всякакви промени в това Съглашение представлява приемане на такива промени.

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно този Договор, моля, свържете се с нас на legal@yoosend.com.

Чрез достъпване и използване на Уебсайта или Приложението, Вие признавате, че сте прочели и разбрали това Споразумение и се съгласявате да бъдете обвързани с неговите условия и разпоредби.