Kasutustingimused

Jõustumise kuupäev: 28 August 2023

See Tingimused ja tingimused ("leping") reguleerivad teie juurdepääsu Yoosendi veebisaidile („veebisait“) ja meie mobiilirakendusele („rakendus“). Veebisaidile juurdepääsemisel või rakenduse kasutamisel nõustute käesolevas lepingus sätestatud tingimustega ja olete nõus nendega. Kui te ei nõustu käesoleva lepingu ühegi osaga, ei tohi te kasutada meie veebisaiti ega rakendust.

 1. Veebilehe ja rakenduse kasutamine:
  • Te tunnustate, et veebisait ja rakendus on mõeldud isiklikuks ja mitteäriliseks kasutamiseks ning nõustute neid mitte kasutama ebaseaduslikul või lubamatul eesmärgil.
  • Te peate olema vähemalt 18-aastane, et kasutada veebisaiti või rakendust.
 2. Intellektuaalne omand:
  • Veebisaidi ja rakenduse sisu, omadused ja funktsionaalsus, sealhulgas, kuid mitte ainult tekst, graafika, logo, ikoonid, pildid, heliklipid ja tarkvara kuuluvad Yoosendile ning on kaitstud autoriõiguse, kaubamärgi ja teiste intellektuaalomandi seadustega.
  • Te ei tohi meie eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutada, kopeerida, reprodutseerida, muuta, levitada, edastada, näidata, esitada ega luua mis tahes osa Veebisaidist või rakendusest tuletatud teoseid.
 3. U Kasutajakontod:
  • Teatud veebisaidi või rakenduse funktsioonidele juurdepääsemiseks võib olla vaja luua kasutajakonto. Olete vastutav oma konto volituste konfidentsiaalsuse tagamise ja kõigi konto all toimuvate tegevuste eest.
  • Olete nõus esitama täpset, praegust ja täielikku teavet oma konto loomisel ning vajadusel selle teabe õigeaegselt värskendama.
 4. Privaatsus:
  • Teie veebisaidi ja rakenduse kasutamine on meie privaatsuspoliitika alusel. Palun vaadake seda läbi, et mõista, kuidas me kogume, kasutame ja avaldame teie teavet.
 5. Keelatud tegevused:
  • Te nõustute mitte osalema üheski tegevuses, mis võib kahjustada või takistada Veebilehe või rakenduse funktsionaalsust või segada teiste kasutajate juurdepääsu või kasutamist Veebilehe või rakenduse korral.
  • Teil on keelatud kasutada ühtegi automatiseeritud vahendit (näiteks bot'e või skripte) veebilehele või rakendusele juurdepääsuks või sellega suhtlemiseks, välja arvatud juhul, kui meil on selleks selge luba.
 6. Kolmanda osapoole lingid:
  • Veebisait ja rakendus võivad sisaldada linke kolmandate osapoolte veebisaitidele või teenustele, mis ei kuulu ega ole kontrolli all Yoosend'i poolt.
  • Meil pole kontrolli ja me ei võta mingeid vastutust kolmandate osapoolte veebisaitide või teenuste sisu, privaatsuseeskirjade või -tavade eest. Te tunnistate ja nõustute, et Yoosend ei vastuta ega kanna mingit vastutust selle eest, kahjustuste eest, mis on põhjustatud nende kolmandate osapoolte veebisaitide või teenuste kasutamisest. .
 7. Garantiidest loobumine:
  • Veebileht ja rakendus on saadaval "sellisena nagu on" ja "nagu on kättesaadav" alusel, ilma igasuguste garantiide või esinduste kohustamata, olgu need väljendatud või kaudsed.
  • Me ei anna ühtegi garantiid seoses veebisaidi või rakenduse täpsuse, usaldusväärsuse, kättesaadavuse või turvalisusega ega taga, et need vastavad teie konkreetsetele nõuetele.
 8. Vastutuse piirang:
  • Nii ulatuslikus ulatuses, kui lubab kehtiv seadus, Yoosend ja selle tütarettevõtted, direktorid, töötajad, agendid ja litsentsiomanikud ei vastuta ühelgi juhul kaudsete, juhuslike, eriliste, kaudsete ega karistuslike kahjude eest, olgu siis lepingu- või muul alusel, mis tulenevad teie veebisaidi või rakenduse kasutamisest või nendega seotud.
 9. Kehtiv seadus ja kohtualluvus:
  • Käesolev leping allub ja tõlgendatakse vastavalt selle jurisdiktsiooni seadustele, kus Yoosend asub, sõltumata selle konfliktiõiguse sätetest.
  • Mistahes juriidiline nõue või menetlus, mis tuleneb käesolevast kokkuleppest või on seotud sellega, esitatakse ainult Yoosendi asukohajaoskonda kuuluvates asjakohastes kohtutes.
 10. Muudatused selle lepingu osas:
  • Meil on õigus seda lepingut igal ajal muuta või asendada eelneva teavitamiseta. Praegune versioon lepingust asendab kõiki eelnevaid versioone.
  • Teie jätkuv kasutamine Veebisaidil või rakendusel pärast käesoleva kokkuleppe muudatuste jõustumist tähendab nende vastuvõtmist.

Kui teil on selle lepingu kohta küsimusi või muret, võtke meiega ühendust aadressil legal@yoosend.com.

Pääsedes juurde ja kasutades Veebisaiti või rakendust, tunnistad, et oled lugenud ja mõistnud käesolevat lepingut ning nõustud olema selle tingimustega seotud.