Warunki i zasady

Data wejścia w życie: 28 August 2023

Umowa warunków i postanowień ("Umowa") reguluje korzystanie z serwisu internetowego Yoosend („Serwis") oraz naszej aplikacji mobilnej i na komputery („Aplikacja"). Korzystając z Serwisu lub Aplikacji, zgadzasz się przestrzegać i podlegasz warunkom i postanowieniom określonym w tej Umowie. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tej Umowy, nie wolno Ci używać naszego Serwisu ani Aplikacji.

 1. Używanie Strony internetowej i Aplikacji:
  • Potwierdzasz, że strona internetowa i aplikacja są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego, oraz zgadzasz się nie wykorzystywać ich do celów nielegalnych lub nieautoryzowanych.
  • Aby korzystać z serwisu internetowego lub aplikacji, musisz mieć co najmniej 18 lat.
 2. Własność intelektualna
  • Treść, funkcje i możliwości serwisu internetowego oraz aplikacji, w tym między innymi tekst, grafika, logo, ikony, obrazy, klipy dźwiękowe i oprogramowanie, są własnością Yoosend i są chronione prawem autorskim, znakami towarowymi oraz innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.
  • Nie możesz korzystać, kopiować, reprodukować, modyfikować, dystrybuować, przesyłać, wyświetlać, wykonywać ani tworzyć utworów pochodnych żadnej części strony internetowej lub aplikacji bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
 3. U Konta użytkowników:
  • Aby uzyskać dostęp do wybranych funkcji strony internetowej lub aplikacji, może być konieczne utworzenie konta użytkownika. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania i za wszystkie czynności dokonywane na twoim koncie.
  • Zgadzasz się, że podczas tworzenia swojego konta udostępnisz dokładne, aktualne i pełne informacje, oraz że będziesz niezwłocznie aktualizować te dane w przypadku jakichkolwiek zmian.
 4. Prywatność:
  • Korzystanie z Witryny i Aplikacji podlega naszej Polityce prywatności. Prosimy zapoznać się z nią, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje informacje.
 5. Zakazane zachowania:
  • Zgadzasz się nie angażować się w żadne działania, które mogą wyłączyć, uszkodzić lub ograniczyć funkcjonalność Strony internetowej lub Aplikacji, lub zakłócić innym użytkownikom dostęp do Strony internetowej lub Aplikacji lub jej użytkowanie.
  • Jesteś zabroniony korzystać z jakichkolwiek zautomatyzowanych środków (takich jak boty lub skrypty) do dostępu lub interakcji z Witryną lub Aplikacją, chyba że jest to wyraźnie dozwolone przez nas.
 6. Linki do stron trzecich:
  • Strona internetowa i aplikacja mogą zawierać linki do stron internetowych lub usług należących do osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Yoosend.
  • Nie mamy kontroli nad treścią, polityką prywatności ani praktykami żadnych stron internetowych lub usług osób trzecich. Potwierdzasz i zgadzasz się, że Yoosend nie będzie odpowiedzialny ani podlegać żadnym stratom ani szkodom wynikającym z korzystania przez Ciebie z takich stron internetowych lub usług osób trzecich. .
 7. Oświadczenie o wyłączeniu gwarancji:
  • Strona internetowa i aplikacja są udostępniane "w takim stanie" i "z taką dostępnością", bez żadnych gwarancji ani reprezentacji jakiejkolwiek natury, czy to wyraźnych czy dorozumianych.
  • Nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących dokładności, niezawodności, dostępności ani bezpieczeństwa strony internetowej ani aplikacji oraz co do spełnienia Twoich konkretnych wymagań.
 8. Ograniczenie odpowiedzialności:
  • W największym dopuszczalnym zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo, Yoosend i jego spółki zależne, dyrektorzy, pracownicy, agenci i licencjodawcy nie będą odpowiedzialni za żadne pośrednie, przypadkowe, specjalne, następcze lub karne szkody, czy to na podstawie umowy, deliktu lub w inny sposób, wynikające z lub w związku z Twoim korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji.
 9. Prawo właściwe i jurysdykcja:
  • Umowa ta podlega jurysdykcji miejsca, w którym znajduje się Yoosend i jest interpretowana zgodnie z prawem tego miejsca, bez uwzględnienia jego przepisów dotyczących kolizji prawnych.
  • Każde postępowanie prawne wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będzie wyłącznie prowadzone przed właściwymi sądami znajdującymi się w jurysdykcji, w której znajduje się Yoosend.
 10. Zmiany w niniejszej Umowie:
  • Zastrzegamy sobie prawo do zmodyfikowania lub zastąpienia tego Porozumienia w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. Najnowsza wersja Porozumienia zawsze zastąpi wcześniejsze wersje.
  • Kontynuując korzystanie z Witryny lub Aplikacji po wprowadzeniu zmian do niniejszej Umowy, oznacza akceptację tych zmian.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Umowy, skontaktuj się z nami pod adresem: legal@yoosend.com.

Korzystając z Witryny lub Aplikacji, potwierdzasz, że przeczytałeś(aś) i zrozumiałeś(aś) niniejszą Umowę oraz zgadzasz się być z nią związany(a) jej warunkami i postanowieniami.