Obchodní podmínky

Platnost od: 28 August 2023

Tento smluvní vztah ("Smlouva") upravuje vaše používání webové stránky Yoosend (dále jen "webová stránka") a naší mobilní a desktopové aplikace (dále jen "aplikace"). Přístupem na webovou stránku nebo použitím aplikace souhlasíte s podmínkami uvedenými v této smlouvě. Pokud s jakýmkoli ustanovením této smlouvy nesouhlasíte, nesmíte používat naši webovou stránku ani aplikaci.

 1. Používání webových stránek a aplikace:
  • Uznáváte, že webové stránky a aplikace jsou určeny pro osobní a nekomerční použití a souhlasíte s tím, že je nebudete používat k žádným nelegálním nebo neoprávněným účelům.
  • Chcete-li používat webovou stránku nebo aplikaci, musíte být alespoň 18 let starý.
 2. Duševní vlastnictví:
  • Obsah, funkce a funkcionalita Webových stránek a Aplikace, včetně, ale neomezeně, textu, grafiky, loga, ikony, obrazů, zvukových klipů a softwaru, jsou vlastnictvím společnosti Yoosend a jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou a dalšími zákony o duševním vlastnictví.
  • Bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte používat, kopírovat, reprodukovat, modifikovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provádět nebo vytvářet odvozená díla jakékoliv části Webové stránky nebo Aplikace.
 3. U Uživatelské účty:
  • Abyste mohli využívat určité funkce webových stránek nebo aplikace, může být nutné vytvořit si uživatelský účet. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti přihlašovacích údajů ke svému účtu a za veškeré aktivity, které se konají pod vaším účtem.
  • Souhlasíte poskytnout přesné, aktuální a úplné informace při vytváření svého účtu a tyto informace promptně aktualizovat v případě jakýchkoli změn.
 4. Soukromí:
  • Vaše používání webové stránky a aplikace podléhá našim zásadám ochrany osobních údajů. Přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů, abyste porozuměli tomu, jak sbíráme, používáme a sdílíme vaše informace.
 5. Zakázání chování:
  • Souhlasíte s tím, že se nebudete podílet na žádném jednání, které by mohlo vypnout, poškodit nebo narušit funkčnost webové stránky nebo aplikace, nebo překážet ostatním uživatelům v přístupu k webové stránce nebo aplikaci nebo jejich používání.
  • Pokud vám nepovolíme, nesmíte používat žádné automatizované prostředky (jako jsou roboti nebo scripty) k přístupu nebo interakci se webovým sídlem nebo aplikací.
 6. Odkazy třetích stran:
  • Webová stránka a aplikace mohou obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nejsou vlastněny ani kontrolovány společností Yoosend.
  • Nemáme kontrolu nad obsahem a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, ochranu osobních údajů nebo postupy jakékoli webové stránky nebo služby třetí strany. Souhlasíte a srozumitelně potvrzujete, že Yoosend nebude nesl odpovědnost za jakékoli ztráty nebo škody způsobené vaším používáním takových webových stránek nebo služeb třetích stran. .
 7. Odmítnutí záruk:
  • Webová stránka a aplikace jsou poskytovány v "takovém stavu, v jakém se nacházejí" a "jak jsou k dispozici", bez jakýchkoli záruk nebo představ jakéhokoli druhu, zda vyjádřených nebo implicitních.
  • Neposkytujeme žádné záruky týkající se přesnosti, spolehlivosti, dostupnosti nebo zabezpečení Webové stránky nebo Aplikace, ani toho, zda budou splňovat vaše konkrétní požadavky.
 8. Omezení odpovědnosti:
  • V maximální možné míře povolené platným právem nebudou Yoosend a jeho přidružené společnosti, ředitelé, zaměstnanci, agenti a licencianti odpovědní za žádné nepřímé, náhodné, speciální, důsledné nebo sankční škody, ať již plynoucí z smlouvy, ze deliktu nebo jinak, vznikající v souvislosti s vaším používáním Webových stránek nebo Aplikace.
 9. Platné právo a soudní příslušnost:
  • Tento smluvní vztah se řídí právem země, kde sídlí společnost Yoosend, bez ohledu na jeho ustanovení o kolizi právních norem.
  • Jakákoli právní akce nebo řízení vyplývající z tohoto Smlouvy nebo související s ní se budou výhradně řešit příslušným soudem sídlícím na území, kde Yoosend sídlí.
 10. Změny tohoto dohodnutí:
  • Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez předchozího upozornění upravit či nahradit tuto smlouvu. Nejaktuálnější verze smlouvy nahradí jakékoli předchozí verze.
  • Vaše další používání Webové stránky nebo Aplikace po změnách tohoto Smluvního vztahu představuje přijetí takových změn.

Pokud máte jakékoliv otázky nebo obavy ohledně tohoto Smlouvy, kontaktujte nás na legal@yoosend.com.

Přístupem a používáním webové stránky nebo aplikace potvrzujete, že jste si přečetli a pochopili tento smluvní vztah a souhlasíte se závazky a podmínkami.