Algemene Voorwaarden

Ingangsdatum: 28 August 2023

Deze Algemene Voorwaarden overeenkomst ("Overeenkomst") regelt uw gebruik van de Yoosend-website (de "Website") en onze mobiele en desktop-applicatie (de "App"). Door toegang te krijgen tot de Website of de App te gebruiken, stemt u ermee in om te voldoen aan en gebonden te zijn aan de bepalingen en voorwaarden zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. Als u het niet eens bent met een deel van deze Overeenkomst, mag u onze Website of App niet gebruiken.

 1. Gebruik van de Website en App:
  • U erkent dat de website en app bedoeld zijn voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, en u gaat ermee akkoord deze niet te gebruiken voor enig illegaal of ongeautoriseerd doel.
  • Je moet minstens 18 jaar oud zijn om de Website of App te gebruiken.
 2. Intellectueel eigendom.
  • De inhoud, functies en functionaliteit van de website en app, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software, zijn eigendom van Yoosend en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk en andere intellectuele eigendomswetten.
  • U mag geen gebruik maken van, kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden, verzenden, weergeven, uitvoeren of afgeleide werken maken van een deel van de Website of App zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 3. U Gebruikersaccounts:
  • Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de website of app, moet je mogelijk een gebruikersaccount aanmaken. Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je accountgegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw account.
  • U stemt ermee in om nauwkeurige, actuele en volledige informatie te verstrekken bij het aanmaken van uw account, en deze informatie tijdig bij te werken als er wijzigingen zijn.
 4. Privacy: Privacy
  • Het gebruik van de Website en App is onderworpen aan ons Privacybeleid. Gelieve dit te raadplegen om te begrijpen hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken.
 5. Verboden gedrag:
  • Je stemt ermee in om geen gedrag te vertonen dat de functionaliteit van de Website of App kan uitschakelen, beschadigen of belemmeren, of dat de toegang of het gebruik van andere gebruikers tot de Website of App verstoort.
  • U bent verboden om geautomatiseerde middelen te gebruiken (zoals bots of scripts) om toegang te krijgen tot of interactie te hebben met de Website of App, tenzij expliciet toegestaan door ons.
 6. Externe links:
  • De website en app kunnen links bevatten naar websites of diensten van derden die niet eigendom zijn van of gecontroleerd worden door Yoosend.
  • Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, privacybeleid of praktijken van websites of diensten van derden. U erkent en stemt ermee in dat Yoosend niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor enig verlies of schade veroorzaakt door uw gebruik van dergelijke websites of diensten van derden. .
 7. Garantievoorbehoud:
  • De Website en App worden aangeboden op een "zoals het is" en "zoals beschikbaar" basis, zonder enige garantie of vertegenwoordiging van welke aard dan ook, hetzij expliciet hetzij impliciet.
  • Wij geven geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of beveiliging van de Website of App, of dat ze aan uw specifieke vereisten zullen voldoen.
 8. Beperking van aansprakelijkheid:
  • Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zijn Yoosend en haar gelieerde ondernemingen, directieleden, werknemers, agenten en licentiegevers niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, bijzondere, gevolg- of strafschade, contractueel, onrechtmatig of anderszins, voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van de Website of App.
 9. Toepasselijk recht en jurisdictie:
  • Deze Overeenkomst zal worden beheerst door en worden uitgelegd in overeenstemming met de wetten van de rechtsgebied waar Yoosend is gevestigd, zonder aandacht te schenken aan de bepalingen inzake conflicterende wetgeving.
  • Alle juridische acties of procedures die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst worden exclusief gebracht bij de bevoegde rechtbanken die gevestigd zijn in de jurisdictie waar Yoosend gevestigd is.
 10. Wijzigingen in deze overeenkomst:
  • We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te vervangen. De meest recente versie van de Overeenkomst vervangt alle eerdere versies.
  • Uw voortdurende gebruik van de Website of App na eventuele wijzigingen in deze Overeenkomst houdt in dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen.

Mocht u vragen of zorgen hebben met betrekking tot deze Overeenkomst, neem dan contact met ons op via legal@yoosend.com.

Door de Website of App te openen en gebruiken, erkent u dat u deze Overeenkomst heeft gelezen en begrepen en stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden en bepalingen ervan.