Uslovi korišćenja

Datum stupanja na snagu: 28 August 2023

Ovaj Ugovor o uslovima i odredbama ("Ugovor") upravlja vašom upotrebom Yoosend veb stranice ( "Veb stranica") i naše mobilne i desktop aplikacije ( "Aplikacija"). Pristupanjem Veb stranici ili upotrebom Aplikacije, slažete se da ćete se pridržavati i biti obavezani odredbama i uslovima utvrđenim u ovom Ugovoru. Ako se ne slažete sa bilo kojim delom ovog Ugovora, ne smete koristiti našu Veb stranicu ili Aplikaciju.

 1. Korišćenje Veb stranice i aplikacije:
  • Svesni ste da je web stranica i aplikacija namijenjena za osobnu i nekomercijalnu upotrebu, i slažete se da je nećete koristiti u bilo koje ilegalne ili neovlaštene svrhe.
  • Morate imati najmanje 18 godina da biste koristili Veb stranicu ili Aplikaciju.
 2. Intelektualna svojina:
  • Sadržaj, karakteristike i funkcionalnost web stranice i aplikacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku, logotipe, ikone, slike, audio snimke i softver, vlasništvo su Yoosend-a i zaštićeni su autorskim pravom, zaštitnim znakom i drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu.
  • Ne smete koristiti, kopirati, reprodukovati, modificirati, distribuirati, slati, prikazivati, izvoditi ili stvarati izvedene radove bilo kog dela Veb sajta ili Aplikacije bez našeg prethodnog pisano
 3. U Korisnički nalozi:
  • Da biste pristupili određenim funkcijama Veb stranice ili aplikacije, možda ćete morati da kreirate korisnički nalog. Vi ste odgovorni za održavanje poverljivosti podataka svog naloga i za sve aktivnosti koje se odvijaju pod vašim nalogom.
  • Slažete se da pružate tačne, trenutne i potpune informacije prilikom kreiranja vašeg naloga i da ćete promptno ažurirati ove informacije ukoliko dođe do bilo kakvih promena.
 4. Privatnost:
  • Korišćenje našeg veb sajta i aplikacije podleže našoj Politici privatnosti. Molimo vas da je pročitate kako biste razumeli kako prikupljamo, koristimo i otkrivamo vaše informacije.
 5. Zabranjeno ponašanje:
  • Slažete se da nećete se baviti bilo kojim postupkom koji može onemogućiti, oštetiti ili smanjiti funkcionalnost Veb stranice ili aplikacije, ili ometati pristup ili korišćenje Veb stranice ili aplikacije od strane drugih korisnika.
  • Zabranjeno vam je korišćenje bilo kakvih automatizovanih sredstava (kao što su botovi ili skripte) za pristup ili interakciju sa Veb stranicom ili aplikacijom, osim ako nam eksplicitno nije dozvoljeno.
 6. Linkovi treće strane:
  • Sajt i aplikacija mogu sadržati linkove ka veb lokacijama trećih strana ili uslugama koje ne pripadaju ili nisu pod kontrolom Yoosend-a.
  • Nemamo kontrolu i ne snosimo odgovornost za sadržaj, politiku privatnosti ili prakse bilo koje treće strane veb stranice ili usluga. Priznajete i slažete se da Yoosend neće biti odgovoran za gubitak ili štetu koju uzrokuje vaše korišćenje takvih trećih strana veb stranica ili usluga. .
 7. Odricanje od garancija:
  • Veb sajt i aplikacija obezbeđeni su "kakvi jesu" i "kako su dostupni", bez ikakvih garancija ili prezentacija bilo koje vrste, bilo da su izražene ili podrazumevane.
  • Ne pružamo nikakve garancije u vezi tačnosti, pouzdanosti, dostupnosti ili sigurnosti internet stranice ili aplikacije, niti da će one ispunjavati specificne zahteve korisnika.
 8. Ograničenje odgovornosti:
  • Do maksimalno dozvoljene mere prema primenljivom zakonu, Yoosend i njegove pridružene kompanije, direktori, zaposleni, agenti i licencodavci neće biti odgovorni za indirektne, slučajne, posebne, posledične ili kaznene štete, bez obzira da li je osnov takve odgovornosti ugovorna, deliktualna ili drugačija, koji nastaju ili su u vezi sa vašim korišćenjem Veb sajta ili Aplikacije.
 9. Zakonodavstvo i nadležnost:
  • Ovaj sporazum će biti regulisan i tumačen u skladu sa zakonima jurisdikcije gde se nalazi Yoosend, bez obzira na odredbe o sukobu zakona.
  • Sve pravne radnje ili postupci koji proizlaze iz ili su vezani za ovaj Ugovor mogu se isključivo voditi pred odgovarajućim sudovima koji se nalaze u jurisdikciji gde se Yoosend nalazi.
 10. Izmene ovog Sporazuma:
  • Zadržavamo pravo da u bilo koje vreme, bez prethodne najave, izmenimo ili zamenimo ovaj Ugovor. Najnovija verzija Ugovora zameniće sve prethodne verzije.
  • Vaša nastavljena upotreba Veb sajta ili Aplikacije nakon bilo kakvih promena ovog Ugovora predstavlja prihvatanje takvih promena.

Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi ovog Ugovora, molim vas da nas kontaktirate na legal@yoosend.com.

Pristupanjem i korišćenjem Veb sajta ili Aplikacije, potvrđujete da ste pročitali i razumeli ovaj Ugovor i slažete se da budete vezani njegovim odredbama i uslovima.