Όροι και Προϋποθέσεις

Ημερομηνία ισχύος: 28 August 2023

Αυτή η συμφωνία όρων και προϋποθέσεων ("Συμφωνία") διέπει τη χρήση σας του ιστότοπου της Yoosend (ο "Ιστότοπος") και της κινητής και επιτραπέζιας εφαρμογής μας (η "Εφαρμογή"). Αποκτώντας πρόσβαση στον Ιστότοπο ή χρησιμοποιώντας την Εφαρμογή, συμφωνείτε να συμμορφωθείτε και να υποστηρίξετε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Συμφωνίας, πρέπει να μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή την Εφαρμογή μας.

 1. Χρήση του Ιστότοπου και της Εφαρμογής:
  • Αναγνωρίζετε ότι ο ιστότοπος και η εφαρμογή προορίζονται για προσωπική και μη εμπορική χρήση, και συμφωνείτε να μην τα χρησιμοποιήσετε για κανένα παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό.
  • Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο ή την εφαρμογή.
 2. Πνευματικά δικαιώματα:
  • Το περιεχόμενο, οι δυνατότητες και η λειτουργικότητα του ιστότοπου και της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι περιοριστικά κειμένου, γραφικών, λογοτύπων, εικόνων, αρχείων ήχου και λογισμικού, ανήκουν στην Yoosend και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, αναπαράγετε, τροποποιήσετε, διανέμετε, μεταδώσετε, εμφανίσετε, εκτελέσετε ή δημιουργήσετε παράγωγα έργα από οποιοδήποτε μέρος της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας.
 3. U Λογαριασμοί Χρηστών:
  • Για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα χαρακτηριστικά του Ιστότοπου ή της Εφαρμογής, ενδέχεται να χρειαστεί να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απόρρητου των διαπιστευτηρίων του λογαριασμού σας και για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κάτω από τον λογαριασμό σας.
  • Συμφωνείτε να παρέχετε ακριβείς, ενημερωμένες και ολοκληρωμένες πληροφορίες κατά τη δημιουργία του λογαριασμού σας και να ενημερώνετε αμέσως αυτές τις πληροφορίες αν υπάρξουν κάποιες αλλαγές.
 4. Προστασία της ιδιωτικότητας:
  • Η χρήση σας του Ιστότοπου και της Εφαρμογής υπόκειται στην Πολιτική Απορρήτου μας. Παρακαλούμε ανατρέξτε σε αυτήν για να κατανοήσετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες σας.
 5. Απαγορευμένες ενέργειες:
  • Συμφωνείτε να μην ασχοληθείτε σε καμία δραστηριότητα που μπορεί να απενεργοποιήσει, ζημιώσει ή πλήξει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου ή της εφαρμογής, ή να παρεμβάλλετε στην πρόσβαση ή χρήση άλλων χρηστών στον ιστότοπο ή την εφαρμογή.
  • Σας απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένα μέσα (όπως bots ή scripts) για να έχετε πρόσβαση ή να αλληλεπιδράσετε με τον ιστότοπο ή την εφαρμογή, εκτός αν μας επιτρέπεται ρητώς.
 6. Σύνδεσμοι Τρίτων Μερών:
  • Ο ιστότοπος και η εφαρμογή μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστότοπους ή υπηρεσίες τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από την Yoosend.
  • Δεν έχουμε καμία έλεγχο ούτε ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιωνδήποτε ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Yoosend δεν φέρει ευθύνη για απώλειες ή ζημίες που προκαλούνται από τη χρήση σας των εν λόγω ιστότοπων ή υπηρεσιών τρίτων. .
 7. Αποποίηση Εγγυήσεων:
  • Ο ιστότοπος και η εφαρμογή παρέχονται "όπως είναι" και "όπως είναι διαθέσιμα", χωρίς καμία εγγύηση ή αναπαράσταση οποιασδήποτε φύσης, είτε ρητή είτε σιωπηρή.
  • Δεν κάνουμε καμία εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία, τη διαθεσιμότητα ή την ασφάλεια του ιστότοπου ή της εφαρμογής μας, ούτε ότι θα ικανοποιήσουν τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
 8. Περιορισμός Ευθύνης:
  • Στο μέγιστο δυνατό βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο, η Yoosend και οι συνεργάτες της, διευθυντές, υπάλληλοι, πράκτορες και άδειοι χορηγοί δεν φέρουν καμία ευθύνη για οικονομική ζημία, αποζημίωσης ζημίας, εξαίρεσης, από καθαρά ζημιές που οφείλονται στην χρήση του ιστότοπου ή της εφαρμογής.
 9. Η Εφαρμοστέα Δίκη και η Δικαιοδοσία:
  • Αυτή η Συμφωνία διέπεται από τους νόμους της δικαιοδοσίας όπου εδρεύει η Yoosend και ερμηνεύεται σύμφωνα με αυτούς, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη οι διατάξεις αντιστοιχίας νόμου.
  • Οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία θα διεκδικείται αποκλειστικά στα κατάλληλα δικαστήρια που βρίσκονται στη δικαιοδοσία όπου η Yoosend εδρεύει.
 10. Αλλαγές σε αυτή τη Συμφωνία:
  • Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε αυτήν την Συμφωνία ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η πιο πρόσφατη έκδοση της Συμφωνίας θα αντικαταστήσει οποιεσδήποτε προηγούμενες εκδόσεις.
  • Η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής μετά από οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την Συμφωνία αποτελεί αποδοχή των εν λόγω αλλαγών.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με αυτήν την Συμφωνία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στον ακόλουθο αριθμό: legal@yoosend.com.

Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας ή της εφαρμογής, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτή την Συμφωνία και συμφωνείτε να υπόκειστε στους όρους και τις προϋποθέσεις της.