Vilkår og betingelser

Effektiv dato: 28 August 2023

Denne Vilkår og betingelser-avtalen ("Avtalen") regulerer din bruk av Yoosend-nettsiden («Nettstedet») og vår mobil- og skrivebordsapplikasjon («Appen»). Ved å få tilgang til Nettstedet eller bruke Appen, godtar du å overholde og være bundet av vilkårene og betingelsene som er angitt i denne Avtalen. Hvis du ikke er enig i noen del av denne Avtalen, må du ikke bruke vårt Nettsted eller App.

 1. Bruk av nettsiden og appen:
  • Du erkjenner at nettstedet og appen er ment for personlig og ikke-kommersiell bruk, og du samtykker i å ikke bruke dem til noe ulovlig eller uautorisert formål.
  • Du må være minst 18 år gammel for å bruke nettsiden eller appen.
 2. Intellektuell eiendom:
  • Innholdet, funksjonene og egenskapene til nettsiden og appen, inkludert, men ikke begrenset til tekst, grafikk, logoer, ikoner, bilder, lydklipp og programvare, eies av Yoosend og er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre immaterielle rettigheter.
  • Du har ikke lov til å bruke, kopiere, reprodusere, endre, distribuere, sende, vise, utføre eller lage avledede verk av noen del av nettsiden eller appen uten vår forhåndsskrevne tillatelse.
 3. U Brukerkontoer:
  • For å få tilgang til visse funksjoner på nettstedet eller appen, kan det være nødvendig å opprette en brukerkonto. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoopplysningene dine og for alle aktiviteter som skjer under kontoen din.
  • Du godtar å gi nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon når du oppretter kontoen din, og å oppdatere denne informasjonen umiddelbart hvis det skulle bli endringer.
 4. Personvern:
  • Din bruk av nettsiden og appen er underlagt vår personvernpolicy. Vennligst gå gjennom den for å forstå hvordan vi samler, bruker og deler din informasjon.
 5. Forbudt oppførsel:
  • Du samtykker i å ikke delta i noen aktiviteter som kan deaktivere, skade eller svekke funksjonaliteten til nettsiden eller appen, eller forstyrre andre brukeres tilgang til eller bruk av nettsiden eller appen.
  • Du er forbudt fra å bruke automatiserte midler (slik som boter eller skript) for å få tilgang til eller samhandle med nettsiden eller appen, med mindre det eksplisitt er tillatt av oss.
 6. Tredjepartslenker:
  • Nettstedet og appen kan inneholde lenker til tredjepartsnettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Yoosend.
  • Vi har ingen kontroll over og tar ingen ansvar for innholdet, personvernpolitikken eller praksisene til tredjepartsnettsteder eller -tjenester. Du erkjenner og samtykker i at Yoosend ikke skal være ansvarlig for tap eller skade forårsaket av din bruk av slike tredjepartsnettsteder eller -tjenester. .
 7. Ansvarsfraskrivelse: Yoosend makes no representations or warranties, of any kind, express or implied, regarding the operation, availability, security, or reliability of our cloud storage services. The use of our services is at your own risk. Yoosend does not guarantee that the services will be uninterrupted, error-free, or free from viruses or other harmful components. We disclaim all warranties, whether explicit or implicit, including but not limited to, warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, and non-infringement. Yoosend shall not be held liable for any damages or losses arising from the use or inability to use our cloud storage services. Ansvarsfraskrivelse angående garantier: Yoosend gir ingen garantier, verken direkte eller indirekte, angående drift, tilgjengelighet, sikkerhet eller pålitelighet av våre skytjenester. Bruk av våre tjenester skjer på egen risiko. Yoosend kan ikke garantere at tjenestene vil være feilfrie, uavbrutte eller frie for virus eller andre skadelige komponenter. Vi fraskriver oss alle garantier, enten de er uttrykte eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse av rettigheter. Yoosend kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader eller tap som oppstår som følge av bruk eller manglende evne til å bruke våre skytjenester.
  • Nettstedet og appen leveres "som det er" og "som tilgjengelig", uten noen garantier eller representasjoner av noen art, enten uttrykt eller underforstått.
  • Vi gir ingen garantier når det gjelder nøyaktigheten, påliteligheten, tilgjengeligheten eller sikkerheten til nettsiden eller appen, eller at de vil oppfylle dine spesifikke behov.
 8. Begrensning av ansvar:
  • I den utstrekning tillatt etter gjeldende lov, skal ikke Yoosend og dets tilknyttede selskaper, direktører, ansatte, agenter og lisensgivere være ansvarlig for eventuelle indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller strafferettslige skader, enten det er i kontrakt, erstatning eller på annen måte, som oppstår i forbindelse med din bruk av nettstedet eller appen.
 9. Lover og jurisdiksjon:
  • Denne avtalen skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i den jurisdiksjonen hvor Yoosend er lokalisert, uten hensyn til bestemmelser om lovkonflikter.
  • Enhver rettslig handling eller søksmål som oppstår som følge av eller er relatert til denne avtalen, skal utelukkende bringes for de rette domstolene som er lokalisert i jurisdiksjonen hvor Yoosend er lokalisert.
 10. Endringer i denne avtalen:
  • Vi forbeholder oss retten til å endre eller erstatte denne avtalen når som helst, uten forutgående varsel. Den nyeste versjonen av avtalen vil erstatte eventuelle tidligere versjoner.
  • Din fortsatte bruk av nettsiden eller appen etter eventuelle endringer i denne avtalen innebærer aksept av slike endringer.

Dot du har nokon spørsmål eller bekymringar angåande denne avtalen, kan du kontakte oss på legal@yoosend.com.

Ved å få tilgang til og bruke nettsiden eller appen, erkjenner du at du har lest og forstått denne avtalen og samtykker i å være bundet av vilkårene og betingelsene.